Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Överlåtelseskatt

En väsentlig sak vid fastighetsköp är överlåtelseskatten. Skatten är 4 % av betalt vederlag och köparen är skattskyldig. För närmare information om överlåtelseskatt, se LMV:s anvisning. Information om överlåtelseskatten finns också i Inskrivningshandboken. Se dessutom Skatteförvaltningens anvisningar

Överlåtelseskatten ska betalas inom 6 månader från köpslutet. Den förfaller dock alltid samtidigt med ansökan om lagfart, även om det inte förflutit 6 månader från köpslutet. När köpet sker i det elektroniska handelssystemet blir ansökan om lagfart automatiskt anhängig då köpet har uppkommit i systemet. Därför förfaller överlåtelseskatten omedelbart till betalning. Du kan hämta en gireringsblankett för betalning av skatten här

Ett specifikt villkor om överlåtelseskatten tas oftast in i köpebrevet. Överlåtelseskatten är en lagstadgad skyldighet för köparen, så villkoret kan närmast anses som informativt. Villkoret har t.ex. formulerats enligt följande:

Köparna betalar överlåtelseskatten för köpet.

ELLER

Köparna har uppgett att de köper en första bostad. De känner till villkoren för befrielse av skatt för köp av första bostad enligt lagen om överlåtelseskatt. Köparna försäkrar att de börjar använda fastigheten som stadigvarande bostad och att ingen av dem år 1990 eller därefter ägt minst hälften av ett bostadshus eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet. Köparna ansvarar för överlåtelseskatten vid köpet, om förutsättningarna för skattefrihet inte uppfylls.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c