Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Organisationer

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan förutom privatpersoner även organisationsföreträdare vara verksamma.

Autentisering av den som företräder företaget

Det krävs stark autentisering av organisationsanvändare.

Följande alternativ finns för autentisering av företag:
- Företagets firmatecknare kan autentiseras  
genom inloggning i identifieringstjänsten på suomi.fi varvid firmateckningsrätten kontrolleras i handelsregistret.
- Befattningshavare i företag som använderAutentiseringsgränssnittet kan logga in i systemet och företräda sina kunder. Dessutom kan banktjänstemän överföra elektroniska pantbrev som är i bankens namn. Kräver att avtal ingås med Lantmäteriverket.
- Med en skriftlig allmän fullmakt som företaget lämnat till Lantmäteriverket kan en starkt autentiserad enskild person företräda företaget i tjänsten.

Företagsfunktioner

Förutom Fastighetsöverlåtelsetjänstens allmänna funktioner kan en företagsanvändare ha tillgång till följande funktioner:
- Fakturering, om företaget har ett faktureringsavtal
- Företag kan ha tillgång till utkastgränssnitt för handlingar, genom vilket färdigifyllda utkast till olika handlingar kan sändas till kunderna.

versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218