Hjälp

Organisationer

I likhet med privatpersoner kan även organisationsföreträdare verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Autentisering av den som företräder ett företag

Det krävs stark autentisering av organisationsanvändare.

Följande alternativ finns för autentisering av företag:
- För uppgörande av utkast kan företagets företrädare autentiseras med Skatteförvaltningens KATSO-koder. Observera att KATSO-koder inte kan användas för underskrifter. Autentiseringen för underskrift av handlingar ska göras via identifieringstjänsten på suomi.fi.
- Företagets firmatecknare kan logga in på suomi.fi (identifiera dig), varvid firmateckningsrätten kontrolleras i handelsregistret.
- Autentiseringsgränssnittet för företag möjliggör att företagets befattningshavare kan logga in i systemet och företräda sina kunder. Dessutom kan banktjänstemän överföra elektroniska pantbrev som är i bankens namn. Kräver att avtal ingås med Lantmäteriverket.
- Med en skriftlig allmän fullmakt som företaget lämnat till Lantmäteriverket kan en starkt autentiserad enskild person företräda företaget i tjänsten.

Företagsfunktioner

Förutom Fastighetsöverlåtelsetjänstens allmänna funktioner kan en företagsanvändare ha tillgång till följande funktioner:
- Fakturering, om företaget har ett faktureringsavtal
- Företag kan ha ett utkastgränssnitt genom vilket färdigifyllda utkast till olika handlingar kan sändas till kunderna

.