Hjälp

Faktureringsavtal

Faktureringsavtal för organisationer

Faktureringsavtalets syfte är att underlätta organisationernas arbete i webbtjänsten för fastighetshandel. Genom faktureringsavtalet kan avgifter i Fastighetsöverlåtelsetjänsten samlas på en faktura och debiteras 30 dagar efter den första händelsen på fakturan.

Avtalet är avsett för organisationer som regelbundet använder Fastighetsöverlåtelsetjänsten, t.ex. kommuner och enskilda fastighetsmäklare.

Hur kan ett faktureringsavtal ingås?

Organisationen ska kontakta LMV per e-post på adressen verkkopalvelut[at]maanmittauslaitos.fi eller per telefon 029 530 1119. Organisationen ska lämna de uppgifter Lantmäteriverket begär för att öppna faktureringen. När båda parterna undertecknat avtalet informerar LMV kunden om aktiveringen av faktureringsavtalet.

Autentisering av organisationen se hjälpavsnittet -> Autentisering.