Hjälp

Skriftlig fullmakt

En skriftlig allmän fullmakt ska lämnas skriftligt till Lantmäteriverket. Den specificerar parterna på samma sätt som en elektronisk allmän fullmakt. Fullmakten undertecknas av organisationens firmatecknare. En ansökan om att spara den allmänna fullmakten i Fastighetsöverlåtelsetjänsten ska bifogas fullmakten. Ansökan behandlas av inskrivningsmyndigheten och fullmakterna som anges i ansökan sparas i webbtjänster för fastighetshandel. Därefter är fullmakten tillgänglig i e-tjänsten på samma sätt som vilka som helst andra fullmakter i den.

Skriftlig allmän fullmakt är framförallt avsedd för organisationer vilkas lagstadgade företrädare tills vidare inte kan identifieras elektroniskt. Sådana organisationer är bl.a. kommunerna.

För att spara fullmaktshavaren i systemet debiteras en avgift enligt gällande prislista.

Ansökningarna ska lämnas till följande adress:

Lantmäteriverket
Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

Information om användning av fullmakten finns i tjänstens hjälpavsnitt -> Fullmaktsgivning

Blanketter för ansökan om skriftlig fullmakt finns här.