Hjälp

Övriga skatter och avgifter

Olika skatter och avgifter (utöver överlåtelseskatten) kan beröra fastigheten. Villkor gällande detta ingår oftast i köpebrevet. Villkoret kan t.ex. formuleras enligt följande:

Säljaren ansvarar för köpårets fastighetsskatt i proportion till sin ägotid.

Säljarna ansvarar för el-, värme-, avfallshanterings- och vattenräkningar fram till köpdagen, varefter köparna ansvarar för räkningarna.

Om fastighetsskattebeslutet för köpåret kommit före köpet eller om man avtalar att köparen ska ansvara skatten påverkar detta köparens överlåtelseskatt. Då anses skattebeloppet nämligen ingå i köpeskillingen som utgör underlag för överlåtelseskatten.