Hjälp

Obligatoriska gåvovillkor

Gåvobrevet ska alltid ange fastigheten som överlåtelsen gäller samt överlåtaren och mottagaren. Det är fråga om minimivillkor för en överlåtelse.

När du fyller i detta i den begärda formen uppfylls minimivillkoren. Dessutom kan du fylla i uppgifterna som gäller äganderättens övergång.