Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Säljarens uppgifter om köpeobjektet

Vid fastighetsköp har säljaren en väsentlig upplysningsplikt i fråga om köpeobjektet. Mycket av det som säljaren ska upplysa om kommer naturligtvis fram i avsnittet Övriga överlåtelsevillkor (t.ex. uppgifter om inteckningar, servitut och särskilda rättigheter).

Upplysningsplikten om framförallt köpeobjektets eller byggnadens kvalitet är viktig vid köp. Om dessa saker avtalar man ofta detaljerat och tar in skrivningarna i köpebrevet. (se Köpeobjektets skick). Såvitt de inte framgår av andra villkor kan de inkluderas i denna punkt.

Villkoren har t.ex. formulerats enligt följande:

Säljarna försäkrar att köparna fått alla relevanta uppgifter för köpbeslutet.

ELLER

Säljarna försäkrar att köparna fått alla relevanta uppgifter för köpbeslutet som säljarna känner till.

I vissa specialfall används följande formuleringar:

Fastigheten har varit uthyrd så att säljarna inte bott i fastighetens bostadshus. Eftersom säljarna därför inte känner till fastighetens, byggnadens och tillbehörens skick har köparna uppmanats till särskilt noggrann granskning av köpeobjektet.

ELLER

Fastigheten tillhör ett dödsbo ingen av delägarna har bott på köpeobjektet. Eftersom säljarna därför inte känner till fastighetens, byggnadernas och tillbehörens skick har köparna uppmanats till särskilt noggrann granskning av köpeobjektet.

I ovannämnda fall och även annars behöver man ofta räkna upp specifika saker relaterade till köpeobjektets kvalitet eller användningen som kommit fram i samband med köpet och som man upplyst om och eventuellt avtalat om.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c