Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Säkerhet för köpeskilling

Säkerhet för köpeskillingen är en viktig sak framförallt då köparen betalar en del av köpeskillingen vid köpslutet eller genast därefter och den resterande delen först senare. Från fall till fall kan en ganska lång betalningstid för slutbetalningen ges, kanske upp till flera månader.

Frågan om säkerheter är också viktig då villkoret för slutlig överlåtelse är någon annan omständighet än betalning av köpeskillingen och den leder till att överlåtelsen inte blir slutlig (upplösande villkor).

Med tanke på att det slutliga köpet eventuellt inte uppkommer och parterna måste göra återbetalningar ska köparen ha en säkerhet för betald köpeskilling.

Här finns flera olika sätt att ge köparen en säkerhet. Vilken lösning som väljs beror alltid på de aktuella omständigheterna för köpet och parterna. Det är ofta svårt att hantera de olika alternativen och experttjänster behöver anlitas. Arrangemangen ska också avtalas på förhand med de inblandande (t.ex. banker).

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c