Hjälp

Planläggningssituation

Säljaren ska upplysa köparen om planläggningssituationen för objektet. Ett specifikt villkor om detta ingår oftast i köpebrevet.

Villkoret kan t.ex. formuleras enligt följande:

Köparna känner till planläggningssituationen, dvs. att en detaljplan ELLER generalplan ELLER stranddetaljplan gäller på området ELLER att området saknar en detaljerad plan ELLER att byggförbud råder på området. 

Ifall området ska få en plan eller planen ska ändras är det också viktigt att informera köparen om detta. Överhuvudtaget är det viktigt att ge alla uppgifter om myndighetsföreskrifter eller beslut som gäller användningen av området eller planerade sådana.