Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Köparens granskning av objektet

I likhet med säljarens upplysningsplikt är köparens granskningsplikt en mycket viktig sak som ska beaktas vid fastighetsköp. När båda plikterna uppfylls omsorgsfullt och skrivningar om framkommande saker tas in i köpebrevet kan senare oklarheter och tvister förebyggas. Både upplysnings- och granskningsplikten påverkar ansvaret för eventuella fel.

I denna punkt kan man ange uppgifter om köparens granskning av objektet.

Köparen kan granska objektet själv. Dessutom anlitas ofta experter vid granskningen. Deras rapporter utgör en del av det bifogade materialet vid köpet och anges i köpebrevet (se Köparens dokument). Skrivningar om saker som framkommit vid granskningen tas vid behov in i villkorspunkten Köpeobjektets skick. I punkten hänvisar man då till fastighetsbesiktningsrapporten e.d. och konstaterar att köparna tagit del av den.

Villkoren har t.ex. formulerats enligt följande:

Köparna har besiktigat fastigheten, byggnaden och tillbehören och godkänner dem i befintligt skick vid tidpunkten för besiktningen. Köparna känner till att byggnadens bostadsyta kan vara mindre än den uppgivna ytan. Köparna har uppmanats till särskild noggrann granskning av köpeobjektet. Köparna anser sig behöva experthjälp för utredning av köpeobjektets skick. Köparna har själva besiktigat fastigheten, byggnaden och tillbehören och godkänner dem i befintligt skick vid tidpunkten för besiktningen.

ELLER

Köparna har själva besiktigat fastigheten, byggnaden och tillbehören. Köparna känner till de fel, brister och olägenheter som anges ovan i punkten "Köpeobjektets skick" och gäller fastigheten, byggnaden eller tillbehören och godkänner dem i befintligt skick vid tidpunkten för besiktningen. Ovannämnda fel, brister, olägenheter, risker och byggnadsyta har beaktats vid bestämning av köpeskillingen.

ELLER

Köparna har besiktigat köpeobjektet med hjälp av en expert, byggnadsingenjör/byggmästare xx. Köparna känner till de vid besiktningen observerade fel, brister och olägenheter som anges ovan i punkten "Köpeobjektets skick" och som gäller fastigheten, byggnaden eller tillbehören och godkänner dem i befintligt skick vid tidpunkten för besiktningen. Ovannämnda fel, brister, olägenheter och risker har beaktats vid bestämning av köpeskillingen.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c