Hjälp

Obligatoriska köpvillkor

Följande ska alltid framgå av överlåtelsehandlingen:

  • överlåtelseavsikten, dvs. köp eller gåva,
  • vilken fastighet överlåtelsen gäller,
  • säljaren och köparen samt
  • köpeskillingen eller annat vederlag.

Dessa är minimivillkor för en överlåtelse. Dessutom kan du bl.a. ange tilläggsuppgifter om objektet, betalningssätt och villkor för äganderättens övergång.

Webbtjänsten ser till att minimivillkoren uppfylls när överlåtelsen görs enligt anvisningarna. Se även Övriga överlåtelsevillkor

Du kan inte betala helt i realtid på nätet eftersom elektronisk överföring av pengar alltid sker med viss fördröjning. Därför kan du inte göra "riktiga" kontantköp i webbtjänsten.