Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Köpeobjektets skick

Villkor som gäller köpeobjektets skick har ett väsentligt samband med villkoren om säljarens upplysningsplikt och köparens granskningsplikt (se Säljarens uppgifter om köpeobjektet och Köparens granskning av köpeobjektet).

Vid sidan av de sistnämnda behövs dock ett specifikt villkor som gäller objektets skick. Där kan man t.ex. nämna saker som parterna avtalat om skicket. Utöver detta kan man nämna saker som säljaren framlagt eller som framkommit vid köparens granskning.

Genomförda fastighetsbesiktningar och dylika granskningar nämns i denna punkt liksom saker som eventuellt framkommit och hur de påverkat köpevillkoren.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c