Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Avtal om anslutningar

Framförallt bebyggda fastigheter har olika fastighetsspecifika anslutningar och tillhörande avtal. Dessa anslutningar och tillhörande avtal är i regel avsedda att överföras till köparen vid fastighetsöverlåtelsen. Anslutningsavtalens villkor innebär ofta att anslutningen och avtalet inte överförs automatiskt, utan det krävs en specifik överföring till ägaren. Den nya ägaren behöver ett sådant överföringsavtal för att kunna få anslutningen i sitt namn. Avtalet har ofta villkoret att rätten till anslutningen inte får överföras, om alla avtalsbaserade avgifter inte har betalats.

Ett specifikt villkor om anslutningar och överföring av dem ska tas in i köpebrevet. Villkoret kan t.ex. formuleras enligt följande:

Med detta köpebrev överför säljarna utan separat ersättning sina rättigheter enligt anslutningsavtal med X elverk till köparna. Köparna förbinder sig att anmäla avtalsöverföringen till elverket.

ELLER

Med detta köpebrev överför säljarna utan separat ersättning sina rättigheter enligt anslutningsavtal med X elverk och Y kommuns/stads vatten- och avloppsverk till köparna. Köparna förbinder sig att anmäla avtalsöverföringen till elverket och vatten- och avloppsverket.

ELLER

Med detta köpebrev överför säljarna utan separat ersättning sina rättigheter enligt anslutningsavtal med X elverk, Y kommuns/stads vatten- och avloppsverk och kommunens/stadens energiverk (för fjärrvärme) till köparna. Köparna förbinder sig att anmäla avtalsöverföringen till elverket, vatten- och avloppsverket och energiverket.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c