Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Utdelning

I köpebrevet brukar man ta in en skrivning om utdelning av köpebrevets exemplar. När köpet sker i det elektroniska handelssystemet förvarar Lantmäteriverket blir ansökan om lagfart automatiskt anhängig då köpet har uppkommit i systemet. När köpet uppkommit får parterna i köpet automatiskt ett meddelande om att ansökan om lagfart blivit anhängig. Meddelandet sänds också till alla som parterna angett i köpebrevet i detta syfte under förutsättning att mottagarnas elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress) angetts. En elektronisk kopia av det slutliga köpebrevet inklusive elektroniska bilagor fogas till meddelandet.

Beakta följande i fråga om förvaring av handlingarna:

Köpebrevet och andra dokument som skapats elektroniskt i systemet (fullmakter, makes samtycke, panthavarens förbindelser) samt digitala bilagor som skapats utanför systemet överförs till inskrivningsmyndigheten när köpet uppkommit. Dokument som skapas i systemet arkiveras permanent i ett elektroniskt inskrivningsarkiv. Av bilagorna arkiveras endast dokument som utgör grund för inskrivningsbeslut (lagfart eller överföring av arrenderätt). Övriga elektroniska bilagor förvaras inte av inskrivningsmyndigheten.

Parterna i köpet ska själva ta hand om förvaringen av sådana till köpebrevet fogade elektroniska bilagor som skapats utanför systemet. Bilagor som på ovannämnda sätt uppräknats i, fogats till och kvitterats i köpebrevet är viktiga för tolkning av avtalet och avtalsparternas ställning. De ska förvaras omsorgsfullt av både säljaren och köparen. I det elektroniska handelssystemet förvaras handlingarna endast under en begränsad tid efter köpslutet.

Som konstaterats ovan fogas en elektronisk kopia av köpebrevet inklusive elektroniska bilagor till meddelandet om att ansökan blivit anhängig. Därigenom får parterna i köpet tillhörande elektroniska köpehandlingar och kan själva arkivera dem elektroniskt och även skriva ut dem.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c