Hjälp

Bilagor

Vid ett köp hanteras många handlingar och av vissa får även köparen ett exemplar. Se t.ex. Köparens dokument. Handlingarna fogas ofta till det egentliga avtalet, dvs. köpebrevet. I villkorspunkten Bilagor anges de handlingar som parterna vill foga till köpebrevet. Dessa bilagor kan i elektronisk form också fogas till ett elektroniskt köpebrev som upprättats i handelssystemet. Om handlingarna är skriftliga ska de först konverteras till elektronisk form och sedan fogas till köpebrevet.

Samtycken (t.ex. en makes) och förbindelser (t.ex. säljarens banks förbindelse gällande säkerheter) som ges elektroniskt i handelssystemet kan fogas till köpebrevet.

Beakta följande i fråga om förvaring av handlingarna:

Köpebrevet och andra dokument som skapats elektroniskt i systemet (fullmakter, makes samtycke, panthavarens förbindelser) samt digitala bilagor som skapats utanför systemet överförs till inskrivningsmyndigheten när köpet uppkommit. Dokument som skapas i systemet arkiveras permanent i ett elektroniskt inskrivningsarkiv. Av bilagorna arkiveras endast dokument som utgör grund för inskrivningsbeslut (lagfart eller överföring av arrenderätt). Övriga elektroniska bilagor förvaras inte av myndigheterna.

Parterna i köpet ska själva ta hand om förvaringen av sådana till köpebrevet fogade elektroniska bilagor som skapats utanför systemet. Bilagor som på ovannämnda sätt uppräknats i, fogats till och kvitterats i köpebrevet är viktiga för tolkning av avtalet och avtalsparternas ställning. De ska förvaras omsorgsfullt av både säljaren och köparen. I det elektroniska handelssystemet förvaras handlingarna endast under en begränsad tid efter köpslutet.

Ovan i avsnittet "Utdelning" konstateras följande: När köpet uppkommit får parterna i köpet automatiskt ett meddelande om att ansökan om lagfart blivit anhängig. Meddelandet sänds också till alla som parterna angett i köpebrevet i detta syfte under förutsättning att mottagarnas elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress) angetts. En elektronisk kopia av det slutliga köpebrevet inklusive elektroniska bilagor fogas till meddelandet. Därigenom får parterna i köpet tillhörande elektroniska köpehandlingar och kan själva arkivera dem elektroniskt och även skriva ut dem.