Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Läsrättighet

Läsrättighet innebär rätt att läsa och kommentera överlåtelsehandlingen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Läsrättighet kan ges av överlåtaren eller en av dem, om det finns flera. När utkastet till överlåtelsehandling delats ut kan även förvärvaren ge läsrättigheter.

Läsrättighet kan ges när man vill ge överlåtelsehandlingen till en person eller ett företag (t.ex. banken) för påseende. När överlåtelsehandlingen delats ut kan läsaren i likhet med de egentliga parterna i överlåtelsen se överlåtelsehandlingen och bilagorna inklusive registerutdragen. Läsaren får automatiskt ett meddelande om utdelning av överlåtelsehandlingen och därefter även om andra åtgärder gällande den. Läsaren har dock inte rätt att göra ändringar i överlåtelsehandlingen.

Läsare specificeras med hjälp av personbeteckning eller FO-nummer och namn. Dessutom är e-postadress en obligatorisk uppgift, om personen inte tidigare loggat in i tjänsten.

versio: v11.2.8-161-g5453019