Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Köpeskilling

Köpeskillingen, dvs. försäljningspriset, är det belopp i euro som köparen betalar till säljaren när köpet genomförs. Eventuell handpenning som köparen betalat vid köpet eller när ett föravtal slutits ingår i köpeskillingen.

Kontantköp eller betalningstid?

När köpeskillingen betalas kontant vid köpslutet är det fråga om kontantköp. När en del eller hela köpeskillingen betalas senare vid en avtalad tidpunkt talar man om köp med betalningstid. Vid köp med betalningstid behåller säljaren oftast äganderätten tills hela köpeskillingen har betalats.

Överlåtelsevillkoren ska i vart fall ange betalningssättet och villkoren för äganderättens övergång. Tjänsten ger exempel på villkor bland vilka du kan välja ett lämpligt alternativ för överlåtelsehandlingen, om du så önskar. Användaren ska alltid själv försäkra sig om huruvida den ifrågavarande villkorsmallen är tillämplig eller inte. Vid behov måste användaren redigera den eller själv formulera hela villkoret.

versio: v11.2.8-161-g5453019