Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Ansökan om överföring av elektronisk pantbrev

Ett elektroniskt pantbrev har alltid en antecknad mottagare i lagfarts- och inteckningsregistret. Det elektroniska pantbrevet överförs i den nya mottagarens namn.

Ett elektroniskt pantbrev har alltid en mottagare

Det elektroniska pantbrevet består av anteckningar i lagfarts- och inteckningsregistret. Anteckningarna visar att det är ett elektroniskt pantbrev som utfärdats för inteckningen samt vem som är mottagare av det.

Fastighetsägaren eller den till vilken panten överlåts kan antecknas som mottagare. Mottagaruppgiften är lika viktig som uppgiften om vem som vid var tid innehar ett pantbrev i pappersform.

Anteckningen görs om mottagaren som bestämts i ansökan om inteckning. Senare anteckningar görs efter ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev.

Ansökan för överföring av elektroniskt pantbrev

Det elektroniska pantbrevet kan efter ansökan överföras i en annan persons namn. Den antecknade mottagaren kan uppgöra och underteckna ansökan i webbtjänstens avsnitt ”Ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev”. En undertecknad ansökan blir automatiskt anhängig och överförs till inskrivningsmyndigheten för behandling.

versio: v12.0.2