Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Ändring av inteckning


Ansökningar om ändring av inteckningar kan tills vidare inte göras elektroniskt via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Åtminstone vissa typer av inteckningsändringar kommer att kunna sökas via systemet i framtiden, men innan dess behövs viss intern reglering och systemutveckling.

Tills vidare kan inteckningsändringar endast sökas skriftligt. 

Följande ärenden om inteckningsändringar förekommer:

  • ändring av prioritetsordningen för inteckningar eller för en inteckning och en särskild rättighet
  • utvidgning, delning eller dödande av inteckning
  • sammanslagning av inteckningar
  • upplösning av gemensam inteckning
  • ändring av pantbrevsform (t.ex. från skriftligt till elektroniskt)
  • utfärdande av nytt pantbrev (t.ex. för ett förkommet eller skadat skriftligt pantbrev; i fråga om ett förkommet pantbrev krävs först ett dödande av handlingen)
  • överföring av fastställda inteckningar i en arrenderätt till fastigheten


versio: v11.2.8-161-g5453019