Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Ändring av inteckning


Ansökningar om ändring av inteckningar kan tills vidare inte göras elektroniskt via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Åtminstone vissa typer av inteckningsändringar kommer att kunna sökas via systemet i framtiden, men innan dess behövs viss intern reglering och systemutveckling.

Tills vidare kan inteckningsändringar endast sökas skriftligt. 

Följande ärenden om inteckningsändringar förekommer:

  • ändring av prioritetsordningen för inteckningar eller för en inteckning och en särskild rättighet
  • utvidgning, delning eller dödande av inteckning
  • sammanslagning av inteckningar
  • upplösning av gemensam inteckning
  • ändring av pantbrevsform (t.ex. från skriftligt till elektroniskt)
  • utfärdande av nytt pantbrev (t.ex. för ett förkommet eller skadat skriftligt pantbrev; i fråga om ett förkommet pantbrev krävs först ett dödande av handlingen)
  • överföring av fastställda inteckningar i en arrenderätt till fastigheten


versio: v12.0.2