Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Överlåtelsehandlingen punkt för punkt

Överlåtelsehandlingen består av lagstadgade obligatoriska uppgifter och frivilliga uppgifter. Tjänsten försöker styra ifyllandet av överlåtelsehandlingen så att minimikraven uppfylls. Här ska man dock observera att även de frivilliga uppgifterna är viktiga för parterna i överlåtelsen.

Överlåtelsehandlingens avsnitt

Överlåtelsehandlingen har avsnitt med specifika ämnesområden som ska fyllas i. Fastighetsöverlåtelsetjänsten anger när en uppgift är obligatorisk och styr ifyllandet.

Följande uppgifter i överlåtelsehandlingen ska alltid fyllas i:

 • Parter
 • Uppgifter om överlåtelseobjektet
 • Uppgifter för specificering av outbrutet område (köp som gäller ett outbrutet område)
 • Köpeskilling
 • Överlåtelsevillkor: betalning av köpeskilling och äganderättens övergång

Dessutom kan följande anges:

 • Övriga överlåtelsevillkor
 • Bilagor
 • Förbindelse för överföring av elektroniskt pantbrev. Ansökan om överföring blir automatiskt anhängig när köpet uppkommer. (Se Förbindelser)
 • Annan eventuell förbindelse gällande pantbrev (Se Förbindelser)

Säljaren och köparen godkänner överlåtelsehandlingen elektroniskt, varvid ansökan om lagfart automatiskt blir anhängig.

Därefter kan parterna komplettera ansökan om lagfart i elektronisk form (t.ex. ett kvitto på betalning av överlåtelseskatt eller köpeskilling).

Hur överlåtelsehandlingen upprättas punkt för punkt:

 1. Säljaren kan ge en fullmakt, exempelvis till sin fastighetsmäklare
 2. Säljaren eller den som säljaren gett fullmakt uppgör ett utkast till överlåtelsehandling
  1. Fullmaktshavaren kan låsa utkastet, så att parterna inte kan redigera överlåtelsehandlingen utan endast ta bort eller underteckna den
 3. Säljaren eller fullmaktshavaren delar ut överlåtelsehandling till övriga parter för behandling
 4. Vid behov ger säljarens make sitt samtycke till överlåtelsen
 5. Följande punkter kan göras i valfri ordning:
  • Säljaren undertecknar överlåtelsehandlingen
  • Vid behov kan banken eller någon annan part ge förbindelser om säkerheter för överlåtelsehandlingen
 6. Köparen undertecknar överlåtelsehandlingen
 7. Överlåtelsehandlingen är färdig och lagfarten blir automatiskt anhängig
 8. Köparna kan lägga till ett kvitto på betald köpeskilling och/eller överlåtelseskatt eller andra bilagor.
 9. Se Komplettering av ansökan om lagfart

Köparen kan fritt redigera överlåtelsehandlingen även om säljaren har undertecknat. Då ogiltigförklaras säljarens underskrift och undertecknandeordning blir valfri. Parterna kan annullera sina underskrifter så länge som alla parter inte undertecknat och köpet inte uppkommit.

Ta emot överlåtelsehandlingen från Kundgränssnittet: 

 1. Fastighetsmäklaren (eller någon annan aktör) sänder utkastet till överlåtelsehandling till säljaren från Kundgränssnittet
 2. Säljaren loggar in i tjänsten och tar emot överlåtelsehandlingen
  1. Avsändaren kan låsa sitt utkast, så att parterna inte kan redigera överlåtelsehandlingen utan endast ta bort eller underteckna den
 3. Säljaren delar ut överlåtelsehandlingen till övriga parter för behandling.
 4. Om överlåtelsehandlingen är låst sker utdelningen automatiskt. 
 5. Vid behov ger säljarens make sitt samtycke till överlåtelsen
 6. Följande punkter kan göras i valfri ordning:
  • Säljaren undertecknar överlåtelsehandlingen
  • Vid behov kan banken eller någon annan part ge förbindelser om säkerheter för överlåtelsehandlingen
 7. Köparen undertecknar överlåtelsehandlingen
 8. Överlåtelsehandlingen är färdig och lagfarten blir automatiskt anhängig
versio: v11.2.8-161-g5453019