Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Komplettering av ansökan om lagfart

Ansökan om lagfart blir automatiskt anhängig när överlåtelsen har uppkommit. Lagfartsansökan ska kompletteras i efterhand med ett kvitto på betald köpeskilling samt betald överlåtelseskatt när det är fråga om en överlåtelse mot vederlag. Dessutom kan andra bilagor laddas upp till tjänsten.
Vem som helst av överlåtelsens parter kan foga kompletterande bilagor till ansökan.

Om ytterligare uppgifter behövs för behandling av ansökan gör handläggaren en begäran om komplettering. Vid begäran om komplettering kontaktas ombudet eller den namngivna kontaktpersonen. Begäran om komplettering kan ses i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och kompletteringen ska ske via tjänsten.

versio: v11.2.8-161-g5453019