Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Bilagor och förvaring av handlingar

Handlingarna förvaras inte permanent i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Undertecknade färdiga handlingar förvaras temporärt i tjänsten under 12 månaders tid. Under den tiden kan du spara ner t.ex. ett köpebrev med bilagor på din dator. Ett undantag är föravtalen, som förvaras i tjänsten under deras giltighetstid.

Vid undertecknandet fogar tjänsten automatiskt följande bilagor till överlåtelsehandlingen eller ansökan:

 • elektronisk fullmakt som använts för undertecknande
 • undertecknat elektronisk samtycke
 • undertecknad elektronisk förbindelse
 • kartbild på outbrutet område (endast i överlåtelsehandling för outbrutet område)
 • övriga handlingar som användaren bifogat 

Observera att alla parter i överlåtelsen/ansökan har rätt att se handlingens innehåll i sin helhet inklusive bilagor som lagts till under utkastskedet.

  Ansvaret för förvaring av bilagor och handlingar

  Vid undertecknandet sänds alla handlingar i ärendet automatiskt till inskrivningsmyndigheten, som gör en separat av bedömning av arkiveringsbehovet för varje bilaga. Inskrivningsmyndigheten arkiverar handlingar som ligger till grund för inskrivningsbeslutet och alla bifogade handlingar som upprättats i tjänsten, bl.a. överlåtelsehandlingar, fullmakter, förbindelser och samtycken.

  Framförallt fritt formulerade bifogade handlingar påverkar inte alltid inskrivningsbeslutet, och då arkiveras de inte nödvändigtvis av inskrivningsmyndigheten.

  Du har ansvaret för förvaring av bilagor som du importerat till tjänsten och som inte ligger till grund för inskrivningsbeslutet. Handlingarna förvaras temporärt i tjänsten. Under den tiden kan du spara ner handlingarna på din dator.

  Avtalsorganisationer kan automatiskt överföra färdiga handlingar till sin egen tjänst för arkivering. Fråga din fastighetsmäklare om tjänsten.

  versio: v12.0.2