Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Tilläggsuppgifter om objektet

Man behöver ofta beskriva objektet för överlåtelsen noggrannare och det kan göras i denna punkt. Tilläggsuppgifternas innehåll beror på vad parterna i överlåtelsen anser vara nödvändigt i det aktuella fallet.

Ofta anges t.ex. följande uppgifter i överlåtelsehandlingen:
  • kommun, by, lägenhets namn och registernummer för objektet (kompletterar fastighetsbeteckningen)
  • objektets adress
  • i förekommande fall uppgift om att objektet är obebyggt
  • vilka byggnader som finns på objektet och närmare beskrivning av dem
  • uppgift om fastighetens och byggnadernas användningssyfte
  • andra uppgifter om syftet med överlåtelsen av objektet (t.ex. byggplats)
versio: v11.2.8-161-g5453019