Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Kommentering

Överlåtelsehandlingen kan kommenteras på en särskild flik. Alla parter i överlåtelsen och användare med läsrättighet ser kommentarerna till överlåtelsehandlingen efter delningen och kan svara på dem. Övriga användare kan få meddelanden om kommentarerna.

Kommentarer och tillhörande diskussioner om överlåtelsehandlingen ingår inte i det slutliga köpebrevet och arkiveras inte i inskrivningsmyndighetens e-arkiv.
versio: v11.2.8-161-g5453019