Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Fullmaktsgivning

I praktiken används ofta fullmakt för att sköta de ärenden som kan hanteras i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Både säljaren och köparen av en fastighet kan ge en annan person fullmakt att hantera fastighetsköpet. Vid ansökan om inteckning är det vanligt att ägaren ger någon annan fullmakt att söka inteckning. Fullmaktshavaren kallas ofta för ombud.

När man verkar med stöd av traditionella (skriftliga) handlingar är även fullmakterna skriftliga. När man i stället verkar I en elektronisk miljö såsom Fastighetsöverlåtelsetjänsten ska fullmakterna vara i elektronisk form. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man ge elektroniska fullmakter för att sköta de ärenden som överhuvudtaget kan hanteras i denna tjänst. Observera att den elektroniska fullmakt som ges i Fastighetsöverlåtelsetjänsten endast kan användas i denna tjänst. 

Fullmakterna kan vara utkast- eller undertecknandefullmakter

I en fullmakt som ges i Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man begränsa fullmaktshavarens eller ombudets rättigheter så att denne får upprätta en viss handling i systemet men inte underteckna den (utkastfullmakt). Då kan ombudet färdigställa t.ex. ett köpebrev eller en ansökan om inteckning, men fullmaktsgivaren måste själv godkänna (underteckna) handlingen i tjänsten. Fullmaktshavaren kan även låsa överlåtelsehandlingen. Detta innebär att fullmaktsgivaren och den andra parten (köparen) inte kan göra ändringar i överlåtelsehandlingen utan endast underteckna den eller ta bort den. För ändringar måste man kontakta fullmaktshavaren, som har rätt att redigera överlåtelsehandlingen. 

När fullmaktshavarens eller ombudets rättigheter i systemet inte har begränsats till utkast kan de också underteckna handlingen på fullmaktsgivarens vägnar. Då är det fråga om en undertecknandefullmakt. Detta innebär att fullmaktshavaren t.ex. kan underteckna ett fastighetsköpebrev på fullmaktsgivarens vägnar med bindande verkan.

För att kunna verka på någon annans vägnar måste en elektronisk fullmakt ha getts i systemet på förhand

För att ge en elektronisk fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten ska den som har rätt att utföra en viss åtgärd logga in i systemet och identifieras genom en metod för stark elektronisk autentisering. Exempelvis då en utkastfullmakt för fastighetsköpebrev ges ska fastighetsägaren först logga in i systemet och där skapa och underteckna den elektroniska fullmakten. Därefter kan fullmaktshavaren (ombudet) logga in i systemet, aktivera fullmakten och färdigställa köpebrevet med stöd av fullmakten. 

Företagsanvändarnas fullmaktshavare kan betala genom faktura

När företaget har ett faktureringsavtal kan fullmaktshavaren betala avgifterna för tjänsten genom fullmaktsgivarens faktura.

Aktivering av fullmakten

Fullmakter som användaren fått kan väljas i menyn på sidan Mina ärenden - Mina handlingar - Fullmakter.

När fullmakten har aktiverats ser fullmaktshavaren inte sina egna ärenden och kan inte utföra andra funktioner än sådana som angetts i fullmakten. Fullmakten kan inaktiveras på samma sida som den aktiverades.

versio: v12.0.2