Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Autentisering och betalning

Inloggning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten sker genom stark autentisering, dvs. personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Avgifterna kan betalas i en nätbank.

 

Du kan använda de vanligaste bankernas bankkoder.

Vid autentisering med mobilcertifikat kan du använda certifikat utfärdade av Elisa, Sonera eller DNA.

Autentisering genom elektroniskt identitetskort fungerar med ett identitetskort som har utfärdats av Befolkningsregistercentralen och utnyttjar medborgarcertifikat. Minderåriga och andra som har en förordnad intressebevakare kan inte verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Se ytterligare information
versio: v11.2.8-161-g5453019