Hjälp

Företagsanvändare

Företagsanvändare ska identifiera sig i Fastighetsöverlåtelsetjänsten med en elektronisk autentiseringsmetod. Inloggningen för företagsanvändare sker genom adressen www.kiinteistoasiat.fi -> Logga in som företagsanvändare (länk).

Företaget svarar själv för administrationen av sina användarrättigheter.

Stark autentisering

Stark autentisering av företagsanvändare sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Vid inloggning med dessa kontrollerar Fastighetsöverlåtelsetjänsten automatiskt firmateckningsrätten i Handelsregistret. Om personen har fimateckningsrätt i flera organisationer, ger tjänsten möjlighet att välja vilken organisation denne vill företräda. I annat fall styrs användaren direkt till tjänstens förstasida.

Stark autentisering möjliggör underskrifter på företagets vägnar. Firmateckningsrätten kontrolleras i Handelsregistret.

Fakturering

Företagsanvändare kan betala ärendehanteringsavgifter på samma sätt som privatpersoner, dvs. med nätbankskoder.

Företagen har alternativt möjlighet att ingå ett faktureringsavtal, som underlättar betalningarna. Faktureringsavtalet möjliggör betalning av ärendehanterings- och ansökningsavgifter på faktura. Fakturan samlar avgifter för 30 dagar räknat från den första fakturerade händelsen. Om användarens organisation har ett gällande faktureringsavtal, kan användaren välja mellan att betala ärendehanterings- eller ansökningsavgiften genom nätbanken eller att bli fakturerad i efterhand.

Ytterligare information om faktureringen finns i avsnittet Till organisationer -> Faktureringsavtal