Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Ostajan suorittama kohteen tarkastus

Samoin kuin myyjän tiedonantovelvollisuus myös ostajan tarkastusvelvollisuus on erittäin tärkeä kiinteistönkaupassa huomioitava seikka. Kummankin velvollisuuden huolellinen täyttäminen ja myös niihin liittyvien seikkojen asianmukainen kirjaaminen kauppakirjaan ehkäisevät myöhempiä epäselvyyksiä ja riitoja. Sekä tiedonantovelvollisuudella että tarkastusvelvollisuudella on vaikutusta mahdolliseen virhevastuuseen.

Tähän ehtokohtaan voidaan kirjata tiedot ostajan suorittamasta kohteen tarkastuksesta.

Ostaja voi tarkastaa kohteen itse. Usein tämän lisäksi turvaudutaan asiantuntijoihin kohteen tarkastuksessa. Näiden laatimat raportit ovat osa kaupan oheismateriaalista, jotka luetellaan kauppakirjassa (ks. Ostajan saamat asiakirjat). Tarkastuksen yhteydessä esiin tulleista asioista otetaan tarvittaessa maininnat ehtokohtaan Kaupan kohteen kunto. Myös tässä kohteen tarkastusta koskevassa kauppakirjan ehtokohdassa viitataan tällöin kuntotarkastusraporttiin ja todetaan ostajien tutustuneen siihen.

Ehtomuotoiluina on käytetty mm. seuraavia:

Ostajat ovat tarkastaneet kaupan kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen ja tarpeiston ja hyväksyvät ne tarkastushetken mukaisessa kunnossa. Ostajat ovat tietoisia siitä, että rakennuksen asuinpinta-ala saattaa olla ilmoitettua pienempi. Ostajia on kehotettu tarkastamaan kaupan kohde erityisen huolellisesti. Ostajat eivät ole katsoneet tarvitsevansa asiantuntija-apua kaupan kohteen kunnon selvittämisessä. Ostajat ovat tarkastaneet kaupan kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen ja tarpeiston itse ja hyväksyvät ne tarkastushetken mukaisessa kunnossa.

TAI

Ostajat ovat itse tarkastaneet kaupan kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen ja tarpeiston. Ostajat ovat tietoisia edellä kohdassa "Kaupan kohteen kunto" luetelluista kiinteistön, rakennuksen tai tarpeiston virheistä, puutteista ja haitoista ja hyväksyvät ne tarkastushetken mukaisessa kunnossa. Edellä mainitut virheet, puutteet, haitat, riskit ja rakennuksen pinta-alatieto on huomioitu kauppahinnasta päätettäessä.

TAI

Ostajat ovat tarkastaneet kaupan kohteen käyttäen asiantuntijanaan rakennusinsinööri / rakennusmestari xx:ää. Ostajat ovat tietoisia edellä kohdassa "Kaupan kohteen kunto" luetelluista, tarkastuksessa havaituista kiinteistön, rakennuksen ja tarpeiston virheistä, puutteista ja haitoista ja hyväksyvät ne tarkastushetken mukaisessa kunnossa. Edellä mainitut virheet, puutteet, haitat ja riskit on huomioitu kauppahinnasta päätettäessä.

versio: v14.5.5