Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Rasiteoikeudet

Kiinteistönkaupassa tärkeässä osassa ovat myös rasiteoikeudet. Rasite-termillä on vakiintunut, erityinen sisältönsä. Rasitteella viitataan nimenomaan kiinteistötoimituksessa toisen kiinteistön hyväksi perustettuun oikeuteen. Myytävä kohde saattaa olla tällainen oikeutettu kiinteistö tai se saattaa olla rasitettu kiinteistö, ts. kiinteistö, johon toisen kiinteistön hyväksi perustettu rasite kohdistuu.

Kiinteistöön kohdistuvat tai sen hyväksi perustetut rasitteet käyvät ilmi kiinteistörekisteristä, ts. kyseisen kiinteistön kiinteistörekisteriotteelta.

Riippumatta siitä, käyvätkö tässä tarkoitetut rasiteoikeudet ilmi kauppakirjoista, ne sitovat ostajaa. Rasitteita koskien otetaan kuitenkin tavallisesti nimenomainen ehto kauppakirjaan. Usein ehto voi olla esim. seuraava:

Kiinteistöön kohdistuvat kauppakirjan liitteenä olevalta  kiinteistörekisteriotteelta ilmenevät rasitteet. Myyjä vakuuttaa, että kaupan kohteeseen ei kohdistu mitään muita rasitteita eikä muiden rasitteiden perustamista myöskään ole vireillä.

Kaupan kohteen hyväksi on perustettu samaiselta kiinteistönrekisteriotteelta ilmenevät rasitteet.

Jos rasitteita ei ole, tämä todetaan usein myös erikseen.

Varsinkin uuden määräalan luovutuksessa on syytä sopia määräalasta muodostettavalle kiinteistölle tulevasta tierasitteesta ja tarpeen mukaan muista rasitteista. Tällaiset sopimusehdot otetaan usein määräalaa koskevan kauppakirjan yhteyteen.

Katso lisää Erityiset oikeudet

versio: v14.7.1-4-gab577b953d