Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Vakuuttaminen

Voimassa olevan vakuutuksen ylläpidosta tai sen irtisanomisesta sekä uuden vakuutuksen ottamisesta sopiminen on hyvin tärkeätä kiinteistönkaupan yhteydessä. Vakuuttamiskysymys liittyy myös olennaisesti siihen, kenellä on vaaranvastuu kiinteistölle aiheutuvasta, osapuolista riippumattomasta vahingosta (tulipalo, myrsky jne). Erityistä merkitystä asialla on, jos kaupassa sovitaan, että hallinta jää toistaiseksi myyjälle. Ks. vaaranvastuusta.

Silloin, kun hallinta siirtyy ostajalle heti kaupantekopäivänä, sovitaan yleensä myös, että vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti. Tämä on myös lain lähtökohta vaaranvastuun siirtymisen osalta. Tällöin kiinteistön vakuuttamisesta sovitaan esim. seuraavasti:

Myyjät irtisanovat kaupan kohteena olevaan kiinteistöön kohdistuvan palo- ja vahinkovakuutuksen päättymään kaupantekopäivästä pp.kk.vvvv lukien. Ostaja sitoutuu ottamaan kiinteistöä koskevan vakuutuksen välittömästi kaupantekopäivän jälkeen.

Toisinaan sovitaan, että kiinteistö jää kaupanteon jälkeen tietyksi ajaksi edelleen myyjän hallintaan ja että tänä aikana vaaranvastuu kiinteistölle aiheutuvasta vahingosta kuuluu myyjälle. Tällöin on perusteltua sopia, että myyjän tulee pitää kiinteistöä koskeva vakuutuksensa voimassa hallinnan siirtymiseen asti. Ehtomuotoiluna voidaan käyttää esim. seuraavaa:

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä koskien on voimassa myyjän ottama palo- ja vahinkovakuutus. Myyjä sitoutuu pitämään vakuutuksen voimassa siihen asti, kunnes kiinteistön hallinta siirtyy ostajalle. Hallinnan siirryttyä myyjä irtisanoo kiinteistölle ottamansa vakuutuksen ja ostajat sitoutuvat välittömästi vakuuttamaan kiinteistön hallinnan siirtymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiöiden käytännöt vaihtelevat sen suhteen, hyväksytäänkö vakuutuksen ottajaksi muu kuin kiinteistön omistaja. Sen vuoksi kaupan osapuolten onkin näitä tilanteista koskien oltava kiinteistön vakuuttamisesta yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä ennen kaupantekoa ja varmistettava näin mahdollisuus kiinteistön vakuuttamiseen etukäteen.

Kiinteistöä koskevasta vakuutuksesta sopimisen lisäksi on tärkeää myös sopia kiinteistöllä olevan irtaimiston vakuuttamisesta tarpeen mukaan.

versio: v14.7.0-2-g9cf5602cff