Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kohteen varustus

Vähimmäisehtojen yhteydessä on tullut määritellä luovutettava kohde kiinteistönkaupassa vakiintuneella ja muotovaatimusten edellyttämällä tavalla. Tällöin tarkoitetaan määrittelyä, jossa ilmoitetaan esimerkiksi luovutettavan tilan tai tontin kiinteistötunnus sekä määräalan osalta luovutettavan alueen sijaintikiinteistö ja luovutettavan alueen rajat. Lisäksi edellä on voitu täyttää pakollisten kohdetietojen yhteydessä vapaaehtoinen Kohteen lisätiedot -kenttä, jonka tarkoituksesta katso Luovutuskirja osioittain - Kohteen lisätiedot

Kohteen varustus -ehdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä luetteloa kiinteistön tarpeistosta, joka kaupan yhteydessä siirtyy kiinteistön mukana ostajalle. Varsinkin jos kysymys on arvokkaammasta tarpeistoesineistöstä, ne luetellaan kauppakirjassa. Tyypillisenä ehtomuotoiluna käytetään mm. seuraavaa:

Kaupan kohteeseen sisältyy kiinteistöä esiteltäessä kiinteistöllä ollut tarpeisto. Tähän kuuluvat mm. seuraavat:

-

Jos jokin tyypillinen tarpeistoesine halutaan jättää kaupan ulkopuolelle, myös se on syytä mainita tässä yhteydessä.

Tarpeisto-termin lisäksi kiinteistöihin liittyy olennaisesti ainesosan käsite. Varsinkin silloin, kun jotakin kiinteistöön ainesosana kuuluvaa on tarkoitus pidättää kaupan ulkopuolelle, se pitää erikseen mainita kauppakirjassa. Katso Mitä tarkoitetaan kiinteistön ainesosilla ja tarpeistolla ja mitkä ovat ainesosa- ja tarpeistosuhteen vaikutukset

versio: v14.7.1-4-gab577b953d