Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Muut verot ja maksut

Kiinteistöön saattaa kohdistua erilaisia veroja ja maksuja (myös varainsiirtoveron lisäksi), joista otetaan yleensä oma ehtonsa kauppakirjaan. Ehtomuotoilu voi olla esim. seuraava:

Myyjät ja ostajat vastaavat kaupan kohteena olevaan kiinteistöön kohdistuvasta kaupantekovuoden kiinteistöverosta omistusaikojensa suhteessa.

Sähkö-, lämpö-, jätehuolto- ja vesilaskuista vastaavat myyjät kaupantekopäivään asti, jonka jälkeen ostajat vastaavat laskuista.

Jos kaupan kohdetta koskeva kiinteistöveropäätös kaupantekovuodelta on jo ennen kauppaa ehditty tehdä ja jos kaupassa sovitaan ostajan ottavan vastattavakseen ko. verosta, tämä aiheuttaa ostajalle myös varainsiirtoveroseuraamuksia. Tällaisessa tilanteessa kohdetta koskeva kiinteistöveron määrä nimittäin katsotaan osaksi varainsiirtoveron alaista kauppahintaa.

versio: v14.5.5