Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Maksetun kauppahinnan vakuus

Maksetun kauppahinnan vakuus on tärkeä kysymys erityisesti silloin, kun ostaja maksaa tietyn osan kauppahinnasta kauppaa tehtäessä tai heti sen jälkeen ja loppuosan kauppahinnasta vasta myöhemmin. Loppukauppahinnalle saatetaan tapauksittain antaa pitkäkin maksuaika, ehkä jopa useita kuukausia.

Myös silloin, kun luovutuksen lopullisuuden ehdoksi on asetettu jokin muu seikka kuin kauppahinnan maksaminen ja tämä seikka sitten johtaa siihen, että luovutus ei käy lopulliseksi (purkavat ehdot), maksetun kauppahinnan vakuutta koskeva kysymys muodostuu tärkeäksi.

Siltä varalta, että kauppa ei lopulta syntyisikään ja molempien osapuolten täytyy palauttaa tehdyt suoritukset, täytyy ostajalla olla vakuus jo maksamansa kauppahinnan osalta.

Erilaisia tapoja perustaa ostajalle tässä tarkoitettu vakuus on useita. Se, mitä ratkaisua käytetään, riippuu aina kyseisen kaupan ja sen osapuolten kulloisistakin olosuhteista. Näiden eri vaihtoehtojen hallitseminen on usein vaikeaa ja vaatii turvautumista asiantuntijapalveluihin. Lisäksi vakuusjärjestelyistä on aina sovittava etukäteen järjestelyissä mukana olevien kanssa (esim. pankkien).

versio: v14.7.1-4-gab577b953d