Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Organisaatioille

Kiinteistövaihdannan palvelussa organisaation edustajat voivat toimia vastaavasti kuin yksityishenkilötkin.

Yrityksen edustajan tunnistautuminen

Organisaatiokäyttäjien osalta edellytetään myös vahvaa tunnistautumista.

Yritystunnistautumiseen on seuraavat vaihtoehdot:

- Yrityksen nimenkirjoittajat voivat tunnistautua kirjautumalla suomi.fi tunnistamispalveluun, jolloin nimenkirjoitusoikeudet tarkistetaan kaupparekisteristä.
- Tunnistautumisrajapintaa käyttävän yrityksen toimihenkilöt pääsevät kirjautumaan järjestelmään edustamaan asiakkaitaan ja pankkitoimihenkilöt myös siirtämään pankin nimissä olevia sähköisiä panttikirjoja. Edellyttää sopimusta Maanmittauslaitoksen kanssa.
- Yrityksen Maanmittauslaitokselle toimittamalla kirjallisella yleisvaltakirjalla voi vahvasti tunnistautunut yksityishenkilö edustaa yritystä.

Yritysedustajien toiminnot

Kiinteistövaihdannan palvelun yleisten toimintojen lisäksi yrityskäyttäjillä on mahdollisesti käytössään myös seuraavat toiminnot:
- Laskulle ottaminen on mahdollista mikäli yrityksellä on laskutussopimus
- Yrityksillä voi olla käytössään asiakirjojen luonnostelurajapinta, jonka avulla asiakkaille voi lähettää valmiiksi täytettyjä luonnoksia eri asiakirjoista

versio: v12.2.6-168-gf03a707578