Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Usein kysyttyä

Miten kauan asiakirjani säilyvät Kiinteistövaihdannan palvelussa?

Asiakirjaluonnokset säilyvät palvelussa 90 päivää sen jälkeen, kun niitä on viimeksi muokattu. Valmiit, allekirjoitetut asiakirjat säilytetään 12 kuukautta. Tänä aikana voit tallentaa sen liitteineen omalle tietokoneellesi. Kirjaamisviranomainen arkistoi kirjaamisratkaisuun vaikuttavat asiakirjat. Lue lisää sivulta Liitteet ja asiakirjan arkistointi.

Mistä löydän asiakirjani, kun kirjaudun uudelleen?

Kaikki keskeneräiset asiakirjaluonnokset löydät etusivulta kohdasta Meneillään olevat kiinteistöasiani sekä kohdasta Omat asiat - Meneillään olevat kiinteistöasiani. 

Miksi omia pankkitunnuksia ei saa antaa edes perheenjäsenten käyttöön?

Pankkitunnukset ovat sähköinen henkilöllisyystodistuksesi ja niiden käyttö vastaa allekirjoitustasi sekä verkossa että puhelimessa. Pankkitunnukset on tarkoitettu pelkästään henkilökohtaiseen käyttöön.

Alaikäisten osallistuminen kiinteistökauppaan

Alaikäisyys on este Kiinteistövaihdannan palvelussa toimimiseen. Palvelu tarkastaa kirjautumisen yhteydessä tunnistautuvan henkilön oikeustoimikelpoisuuden, kuten esimerkiksi iän. Kirjautuminen estetään alle 18-vuotiailta.

Miksi kiinteistöni/vuokraoikeuteni ei näy palvelussa?

Jos tiedät omistavasi kiinteistön eikä se näy palvelussa, ota yhteyttä osoitteeseen kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi.

Olen tekemässä kauppaa sähköisesti, tuleeko minun ostaa ensin todistukset asiakaspalvelusta?

Ei tarvitse, voit ostaa todistukset ja otteet palvelun kautta ja ne voi tulostaa tai tallentaa.

Onko varainsiirtoveron maksuun aikaa 6kk kun tekee kaupan sähköisesti?

Vero tulee Kiinteistövaihdannan palvelua käytettäessä maksaa mahdollisimman pian kaupan jälkeen, koska veron tulee olla maksettu lainhuutoa hakiessa. Vero maksetaan verottajan ohjeita noudattaen.

Kuolinpesä haluaa luovuttaa kiinteistön, onnistuuko?

Kyllä. Edellytyksenä tälle on, että kuolinpesälle on myönnetty selvennyslainhuuto eli kaikki osakkaat on yksilöity lainhuutoon ja henkilötunnukset on tallennettu. Selvennyslainhuuto tulee olla haettu toukokuussa 2013 tai sen jälkeen. Kuolinpesän osakkaana voi olla toinen kuolinpesä. Tätä koskevat samat edellytykset selvennyslainhuudon suhteen. Jokaisen osakkaan tulee allekirjoittaa luovutuskirja tai tehdä palvelussa valtakirja toiselle toimijalle puolestaan. Mikäli selvennyslainhuuto on haettu ennen 05/2013, voi pyytää merkinnän päivittämistä osoitteesta kirjaamisasiat(at) maanmittauslaitos.fi.

Asun Ruotsissa, voinko käyttää palvelua?

Palvelua voi käyttää henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus (tulee löytyä VTJ:stä ). Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen (ei edunvalvonnassa) ja palveluun tunnistautuakseen tulee olla suomalaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai Väestörekisterikeskuksen myöntämä sähköinen henkilökortti käytössä.

Haluan tehdä esisopimuksen

Esisopimus voidaan tehdä, kun tehdään sopimus tulevasta kaupasta. Palveluun jää esisopimuksen asiakirja, jota voi myöhemmin käyttää kauppakirjan pohjana eli (viedä esisopimuksessa sovitun kaupan tiedot kauppakirjan pohjaksi myyjän toimesta) muuttaa esisopimuksen kauppakirjaksi. Esisopimuksen tekeminen ei estä omistajaa tekemästä uutta esisopimusta kohteesta tai jopa uutta luovutusta. Esisopimuksesta ja kauppakirjasta maksetaan molemmista asiointimaksu. 

Voinko liittää palveluun aiemmin tekemäni luovutuskirjan ja hakea tätä kautta lainhuutoa?

Palveluun ei voi ladata jo valmiiksi tehtyjä luovutuskirjoja, vaan luovutus tulee valmistella ja tehdä palvelun mukaisesti itse palvelussa.

Voinko lahjoittaa kiinteistön lapselleni palvelun kautta?

Kyllä, mutta ei alaikäiselle. Siinä tapauksessa tarvitaan kaupanvahvistajaa.

Omistamme puolisoni kanssa kiinteistön yhdessä puoliksi. Haluamme lahjoittaa koko kiinteistön kolmelle lapsellemme. Onnistuuko tämä yhdellä lahjakirjalla, vai täytyykö jokaisesta tehdä omansa? Millainen maksu tästä peritään?

Yksi lahjakirja riittää. Valitse luovutuksen tyypiksi koko kohteen luovutus. Lahjakirjaan on merkittävä lahjan saajien osuudet murtolukuna (esim. 1/3). Tällöin palvelussa peritään vain yksi maksu. Päätös myönnetystä lainhuudosta lähetetään hakemuksen yhteyshenkilölle.

Jos jokaiselle lahjansaajalle tehdään oma lahjakirjansa, niin jokaisesta peritään myös oma maksunsa. Sama koskee myös kauppakirjaa ja vuokraoikeuden luovutusta.

Omistamme puolisoni kanssa kiinteistön yhdessä puoliksi. Haluamme lahjoittaa puolet kiinteistöstä kolmelle lapsellemme, kullekin 1/6 osuuden. Onnistuuko tämä yhdellä lahjakirjalla, vai täytyykö jokaisesta tehdä omansa? Millainen maksu tästä peritään?

Yksi lahjakirja riittää. Valitse luovutuksen tyypiksi määräosan luovutus. Lahjakirjaan on merkittävä lahjanantajien luovuttamat osuudet kiinteistöstä sekä lahjan saajien osuudet murtolukuna (esim. 1/6). Luovutettavat osuudet ovat siis yhteensä 3/6, jolloin lahjanantajille jää omistukseensa edelleen puolet kiinteistöstä. Tällöin palvelussa peritään vain yksi maksu. Päätös myönnetystä lainhuudosta lähetetään hakemuksen yhteyshenkilölle.

Lahjakirjan ehtoihin voidaan halutessa tarkentaa kunkin lahjanantajan luovuttama osuus saajakohtaisesti.

Jos jokaiselle lahjansaajalle tehdään oma lahjakirjansa, niin jokaisesta peritään myös oma maksunsa. Sama koskee myös kauppakirjaa ja vuokraoikeuden luovutusta.

Omistamme koko tilan yhdessä, 1/1. Miksi en voi myydä omaa puolikastani?

Mikäli lainhuuto on”yhteinen”, eli esimerkiksi 1/1 kahdelle henkilölle, nämä voivat myydä yhdessä vain koko kiinteistön ellei kirjausta muuteta. Toinen ei voi myydä esimerkiksi ½ kiinteistöstä tällaisessa tapauksessa, eikä hakea kiinnitystä omaan määräosaansa, koska sitä ei ole lainhuudatettu määräosiin.

Mikäli halutaan luovuttaa tai kiinnittää määräosa kohteesta, tulee tästä laittaa vapaamuotoinen ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi, ja kertoa pyynnön peruste. Pyynnön voi esittää myös puhelimitse Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Kirjaamisprosessi korjaa rekisterin tilanteen maksutta ja luovutus tai kiinnitys onnistuu korjauksen jälkeen. 

Olen jo maksanut hakemusmaksun palvelussa, mutta minun pitää tehdä hakemus uudestaan koska yksi hakija puuttuu (tai myyjä, tai ostaja)

Hakemus/asiointimaksun saa käytettyä uudelleen, kun poistaa tehdyn luonnoksen ja aloittaa alusta. Palvelu osaa tällöin käyttää maksetun maksun automaattisesti, eikä maksu ole sidottu yhteen kiinteistöön eli kohteenkin voi muuttaa. Palvelu ei kuitenkaan käytä maksettua maksua eri asiaan, kuin mistä maksu on suoritettu. Esimerkiksi kiinnityshakemuksen maksun voi käyttää kiinnityshakemukseen (ei sähköisen panttikirjan siirtoon).

Olen jo maksanut hakemusmaksun mutta asia ei ole vireillä, miksi?

Jonkun osapuolen allekirjoitus todennäköisesti puuttuu.

Edustamani yrityksen omistamat tilat eivät näy palvelussa

Olet todennäköisesti kirjautunut yksityiskäyttäjänä. Eli paina painiketta Kirjaudu yrityskäyttäjänä, valitse suomi.fi tunnistautumispalvelu ja valitse yritys, mitä edustat. Jos siis kirjaudut henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, palvelu tutkii Kaupparekisteristä missä yrityksissä kirjautujalla on nimenkirjoitusoikeus.

Omistan kahden sisarukseni kanssa kiinteistön yhdessä, ja haluan ostaa muiden osuudet. Jokainen, eli A, B ja C omistavat murto-osan 1/3. Miten tällainen kauppa tehdään? Ostaja on A, myyjinä ovat B ja C.

Tapauksessa on kaksi vaihtoehtoa:

a) Toinen myyjistä aloittaa kaupan: B luo kauppakirjan määräosasta ja valitsee myyjäksi itsensä lisäksi C:n. Ostajaksi merkitään A, eikä häntä laiteta myyjäksi lainkaan. Määräosa, jonka B ja C luovuttavat, on heidän omistamansa 1/3 (tämä merkitään molemmille erikseen kauppakirjan osapuoli-kohdassa), jolloin A ostaa yhteensä 2/3 kohteesta. Lopputuloksena on, että A omistaa koko kohteen. B, C ja A allekirjoittavat kauppakirjan kukin vuorollaan. 

b) Myyjät antavat valtakirjat kolmannelle taholle (D:lle): B tekee palvelussa sähköisen valtakirjan D:lle myydä määräosa kohteesta; määräosaksi valtakirjaan B merkitsee 2/3 ja saajaksi A:n, joka vastaanottaa 2/3. B allekirjoittaa valtakirjan ja C tekee samanlaisen valtakirjan palvelussa omasta puolestaan. 

D kirjautuu palveluun ja ottaa B:n tekemän valtakirjan käyttöönsä. D tekee valtakirjan mukaisen kauppakirjan eli laittaa B:n ja C:n luovuttamaan molemmat 1/3 ja A vastaanottaa 2/3. D jakaa luovutuskirjan osapuolille, maksaa asiointimaksun (asiointimaksun voi maksaa kuka tahansa osapuoli ennen viimeistä allekirjoitusta) ja allekirjoittaa B:n puolesta. Tämän jälkeen D keskeyttää valtakirjan käytön B:n puolesta ja ottaa C:n tekemän valtakirjan käyttöönsä. D tarkistaa tekemänsä kauppakirjan ja allekirjoittaa C:n puolesta, minkä jälkeen kirjautuu ulos palvelusta. 

A kirjautuu palveluun ja tarkistaa, että on vastaanottamassa 2/3 kohteesta ja luovuttajina ovat B ja C, molemmat luovuttavat 1/3. A täydentää lainhuutohakemuksen ja allekirjoittaa kauppakirjan. Lainhuuto lähtee vireille ja odottaa kirjaamisviranomaisen käsittelyä. 

Voiko ostaja tehdä kauppakirjan luonnoksen ja maksaa asiointimaksun? 

Ostaja voi tehdä kauppakirjan luonnoksen vain myyjältä saamansa valtakirjan nojalla. Asiointimaksun voi ostaja maksaa ilman valtakirjaa, koska asiointimaksu tulee olla maksettuna ennen viimeistä allekirjoitusta; Tämä antaa osapuolille mahdollisuuden päättää kuka maksun hoitaa. 

Omistamme puolisoni kanssa kiinteistön yhdessä (1/2 ja 1/2); miten haemme kiinnitystä koko kohteeseen?

Kun omistaa toisen henkilön kanssa yhdessä kiinteistön, tulee molempien omistajien allekirjoittaa kiinnityshakemus. Tässä tilanteessa toinen omistajista tekee kiinnityshakemuksen palvelussa (valitsee kiinnityksen kohteeksi koko kohteen), maksaa hakemusmaksun ja allekirjoittaa omasta puolestaan. Tämän jälkeen tulee kirjautua ulos palvelusta, jotta toinen omistaja voi kirjautua sisään. Tehty kiinnityshakemus näkyy etusivulla Meneillään olevat kiinteistöasiani-kohdassa (ja myös Omat asiat - Meneillään olevat kiinteistöasiani) ja sieltä toinen omistaja pääsee allekirjoittamaan valmiiksi täytetyn hakemuksen. Hakemus tulee vireille, kun molemmat omistajat ovat allekirjoittaneet hakemuksen. 

Vaihtoehtoisesti voi valtuuttaa toisen tekemään ja allekirjoittamaan hakemuksen puolestaan, jolloin valtuutettu voi hoitaa hakemuksen luonnostelun ja allekirjoituksen valtakirjalla (valtakirja tehdään palvelussa sähköisesti) sekä omasta, että valtuuttajansa puolesta. Tällöin valtakirjalla toimijan on allekirjoitettava hakemus valtakirjaa käyttäen, sekä omasta puolestaan erikseen. 

versio: v12.2.6-168-gf03a707578