Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Asiamies

Asiamies on henkilö tai yritys, jonka hakija on nimennyt edustamaan itseään kirjaamishakemukseen liittyvissä asioissa. Nimeäminen tehdään hakemuksen kohdassa "Asiamies" tai "Yhteyshenkilö". 

Asiamiehen voi valita jokaiselle hakemukselle erikseen. Poikkeuksena on luovutuskirjan yhteydessä annettavasta sitoumuksesta automaattisesti syntyvä sähköisen panttikirjan siirtohakemus. Sen asiamiehenä toimii aina sitoumukseen liittyvästä luovutuskirjan perusteella vireille tulleen lainhuutohakemuksen asiamies. 

Asiamies vai valtuutettu?

Oikeudellisessa kielenkäytössä termejä asiamies ja valtuutettu käytetään tavallisesti synonyymeinä. Kun joku on valtuutettu toimimaan toisen puolesta jossakin asiassa, hän on tämän asiamies. Jos omistaja valtuuttaa toisen allekirjoittamaan puolestaan kiinteistöä koskevan kauppakirjan, tämä valtuutettu on myyjän asiamies. Kiinteistövaihdannan palvelussa asiamies-termiä on kuitenkin käytetty lähinnä sellaisesta valtuutetusta, joka hoitaa toisen puolesta kiinteistöä koskevaa kirjaamisasiaa. Niinpä sähköisessä lainhuutohakemuksessa tai kiinnityshakemuksessa nimettyä valtuutettua kutsutaan järjestelmässä asiamieheksi (tai joissain kohdin myös ”yhteyshenkilöksi”). Kiinteistön myynti- tai ostovaltakirjassa valtuutettua nimitetään puolestaan yksinkertaisesti ”valtuutetuksi”. 

Päätöksen toimittaminen

Jos hakemukseen on nimetty asiamies, ratkaistun kirjaamishakemuksen päätös toimitetaan hänelle. 

Maksujen maksaminen

Maksut maksetaan Kiinteistövaihdannan palvelussa verkkomaksuna.

versio: v14.7.1-4-gab577b953d