Ohjeet

Lahjan pakolliset ehdot

Lahjakirjasta tulee aina ilmetä luovutettava kiinteistö sekä luovuttaja ja saaja. Kysymys on luovutuksen vähimmäisehdoista.

Sähköiseen lahjakirjaan tulee sisällyttää aina myös oma ehtonsa omistusoikeuden siirtymisestä.