Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Myyjän antamat tiedot kaupan kohteesta

Kiinteistönkauppaan liittyy keskeisesti myyjän tiedonantovelvollisuus kaupan kohteesta. Luonnollisesti monet seikat, joista myyjän tulee antaa tietoa kaupan yhteydessä, tulevat muissa Luovutuksen muut ehdot -osion kohdissa esille (kuten tiedot kiinnityksistä sekä rasitteista ja erityisistä oikeuksista).

Varsinkin kaupan kohteen tai sillä sijaitsevan rakennuksen laatua koskeva tiedonantovelvollisuus on kaupan yhteydessä tärkeä. Usein näihin liittyvistä asioista sovitaan yksityiskohtaisesti ja niistä otetaan myös maininnat kauppakirjaan. (ks. Kaupan kohteen kunto). Sikäli kuin ne eivät käy ilmi muista ehtokohdista, niitä voidaan sisällyttää tämän kohdan alaisuuteen.

Ehtomuotoiluna on käytetty esim. seuraavia:

Myyjät vakuuttavat antaneensa ostajille kaikki ne tiedot, joiden myyjät tietävät voineen vaikuttaa ostajien ostopäätökseen.

TAI

Myyjät vakuuttavat kertoneensa ostajille kaikki ne tiedossaan olevat seikat, joiden myyjät tietävät voineen vaikuttaa ostajien ostopäätökseen.

Joissakin erityistilanteissa käytetään seuraavia muotoiluja:

Kiinteistö on ollut vuokrattuna, joten myyjät eivät ole asuneet kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä olevassa asuinrakennuksessa. Koska myyjät eivät edellä mainitusta syystä ole tietoisia kaupan kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen ja tarpeiston kunnosta, ostajia on kehotettu tarkastamaan kaupan kohde erityisen tarkasti.

TAI

Kaupan kohteena oleva kiinteistö on ollut kuolinpesän hallussa eivätkä kuolinpesän osakkaat ole asuneet kaupan kohteessa. Koska myyjät eivät edellä mainitusta syystä ole tietoisia kaupan kohteena olevan kiinteistön, rakennusten ja tarpeiston kunnosta, ostajia on kehotettu tarkastamaan kaupan kohde erityisen tarkasti.

Sekä edellä mainituissa tilanteissa että muutenkin on usein tarpeen yksityiskohtaisesti luetella kaupan kohteen laatuun tai käyttöön liittyviä erityisiä seikkoja, jotka kauppaa tehtäessä ovat tulleet esiin ja joista on tiedotettu ja mahdollisesti myös jotakin sovittu.

versio: v14.7.1-4-gab577b953d