Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Sähköinen panttikirja ja sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä

Sähköinen panttikirja ja sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä

Sähköinen panttikirja merkitsee, että vahvistetusta kiinnityksestä ei anneta hakijalle erillistä panttikirjadokumenttia. Sen sijaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenee tällöin kyseisen kiinnityksen kohdalta, että sitä koskeva panttikirja on sähköinen. Sähköisessä "panttikirjassa" kysymys on siis itse asiassa vain rekisterimerkinnästä kiinnityksen kohdalla, ei varsinaisesta asiakirjasta. Lisäksi kiinnityksen kohdalla on merkittynä tieto siitä, kuka on merkitty kyseisen sähköisen panttikirjan saajaksi. Tämä tieto osoittaa siis sen, kuka on tuon kiinnityksen eli sitä vastaavan sähköisen panttikirjan "haltija". Rekisterissä oleva sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä vastaa kirjallisen panttikirjan fyysistä hallintaa.

Saajaksi voidaan merkitä kiinteistön omistaja tai se, jolle kiinteistö tai kiinnityksen kohteena oleva vuokraoikeus rakennuksineen on annettu velan vakuudeksi. Sähköisten panttikirjojen osalta nimenomaan rekisterissä oleva tieto siitä, että velkoja on merkitty sähköisen panttikirjan saajaksi, on keskeistä panttioikeuden kannalta. 

Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä kiinnityshakemuksen mukaisesti niin, että saajaksi merkitään joko hakija (omistaja) tai, mikäli niin on hakemuksessa pyydetty, muu taho eli yleensä pankki (velkoja). On hyvin tavallista, että kiinnityshakemuksessa jo määrätään tietty velkoja merkittäväksi sähköisten panttikirjan saajaksi. Tällöin tästä menettelystä on yleensä jo etukäteen sovittu velkojan, erim. pankin kanssa. Sähköisen panttikirjan saajaksi voidaan kuitenkin merkitä myös kiinnityksen hakija itse eli omistaja. Näin menetellään mm. silloin, kun omistaja hakee kiinnitystä vastaisen varalle ja kun kiinteistö tai vuokraoikeus tullaan antamaan velan vakuudeksi vasta ehkä myöhemmin selviävälle luotonantajalle.

Jos on kysymys jo aiemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuvasta sähköisestä panttikirjasta, sen uusi saaja merkitään erityisen hakemuksen perusteella (sähköisen panttikirjan siirtämistä koskeva hakemus). Ks. tältä osin tarkemmin kohta Sähköisen panttikirjan siirtohakemus .

versio: v14.5.5