Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Yhteiskiinnitys

Kiinnityshakemuksen kohteena kaksi tai useampia kiinteistöjä (yhteiskiinnitys)


Sähköisellä kiinnityshakemuksella voidaan pyytää myös yhteiskiinnityksen vahvistamista. Yhteiskiinnityksellä tarkoitetaan, että sama kiinnitys vahvistetaan samalla kertaa kahteen tai useampaan erilliseen kiinteistöön. Yhteiskiinnityksen kohteena voi olla vain kiinteistöjä eli yhteiskiinnitystä ei voi vahvistaa kahteen tai useampaan erilliseen maanvuokraoikeuteen tai maanvuokraoikeuteen ja kiinteistöön.

Yhteiskiinnityksen vahvistamiselle on asetettu laissa omat erityiset edellytyksensä. Yhteiskiinnityksen kohteena olevat kiinteistöt tulee kuulua samalle omistajalle tai samoille omistajille yhtä suurin osuuksin. Esimerkiksi jos A ja B omistavat kiinteistön X puoliksi (1/2 ja 1/2) ja kiinteistön Y puoliksi (1/2 ja 1/2), he voivat hakea niihin yhteiskiinnityksen. Samoin he voivat hakea kiinteistöihin yhteiskiinnityksen, jos A omistaa kiinteistöstä X 1/3 osan ja kiinteistöstä Y 1/3 osan ja B vastaavasti omistaa kiinteistöstä X 2/3 osan ja kiinteistöstä Y 2/3 osan. Sen sijaan, jos esimerkiksi A omistaa kiinteistön X yksin (1/1) ja A ja B omistavat kiinteistön Y puoliksi (1/2 ja 1/2), he eivät voi hakea kiinteistöihin yhteiskiinnitystä. 

Yhteiskiinnityksen vahvistaminen edellyttää myös, että kohteena olevissa kiinteistöissä ei ole aiempia kiinnityksiä tai jos aiempia kiinnityksiä on, kohteisiin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset.

Yhteiskiinnityksiin saattaa liittyä joskus hankaliakin tulkintakysymyksiä. Kiinteistövaihdannan palvelu on rakennettu niin, että järjestelmän havaitessa yhteiskiinnityksen myöntämiselle selvän esteen, yhteiskiinnitystä ei voi hakea sähköisenä järjestelmän kautta. Jos järjestelmän suorittaman esitarkastuksen mukaan tällaista estettä ei ole, yhteiskiinnitystä koskevan sähköisen hakemuksen tekeminen onnistuu, mutta viime kädessä yhteiskiinnityksen myöntämisen edellytykset ratkaistaan silloinkin vasta kirjaamisviranomaisen (Maanmittauslaitos) toimesta.

Yhteiskiinnityksen myöntämisen edellytyksistä tarkemmin ks.Kirjaamismenettelyn käsikirja.

versio: v14.5.5