Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Hakija

Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto, tai ostaja, jonka nimiin lainhuuto on vireillä

Voit hakea kiinnitystä kaikkiin niihin omistamiisi kiinteistöihin, joihin sinulla on voimassa oleva lainhuuto. Voit myös hakea kiinnitystä sellaiseen kiinteistöön, jonka olet saanut jo tehdyllä kaupalla, mutta jonka osalta sinulla on vasta lainhuuto vireillä. Et voi enää hakea kiinnitystä, jos olet jo myynyt kiinteistön, vaikka lainhuuto olisi vielä nimissäsi. Luovutuksen jälkeen kiinnitystä saa hakea vain ostaja. Tällöin edellytetään kuitenkin, että ostajalla on vähintään lainhuuto vireillä, ennen kuin hän voi hakea kiinnitystä.

Kiinnitystä voi hakea myös maanvuokraoikeuteen

Vastaavasti voit hakea kiinnitystä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ns. erityisenä oikeutena kirjattuun maanvuokraoikeuteen, jos olet tuon oikeuden haltija ja jos tuo oikeus on lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kirjattu sinun nimiisi. Maanvuokraoikeuden kiinnityskelpoisuus edellyttää kuitenkin, että sillä on rekisteriin kirjauksen yhteydessä annettu erityinen, kiinnityskelpoisuuden osoittava laitostunnus. Tämä tunnus muodostuu kiinteistötunnuksesta ja sen perässä olevasta L-tunnuksesta. Jos sinulla on lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaisesti nimissäsi tällainen kiinnityskelpoinen maanvuokraoikeus tai jos tällaista maanvuokraoikeutta koskien on vireillä kirjaus nimiisi, voit hakea siihen kiinnitystä Kiinteistövaihdannan palvelun kautta. Mitä edellä sanottiin kiinteistöstä, koskee myös tällaisen kiinnityskelpoisen maanvuokraoikeuden kiinnittämistä. 

versio: v14.5.5