Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Asiamies

Asiamies on henkilö tai yritys, jonka hakija on nimennyt edustamaan itseään kirjaamishakemukseen liittyvissä asioissa. Nimeäminen tehdään kiinnityshakemuksen yhteydessä kohdassa "Asiamies".

Asiamiehen voi valita jokaiselle hakemukselle erikseen. Poikkeuksena on luovutuskirjan yhteydessä annettavasta sitoumuksesta automaattisesti syntyvä sähköisen panttikirjan siirtohakemus. Sen asiamiehenä toimii aina sitoumukseen liittyvästä luovutuskirjan perusteella vireille tulleen lainhuutohakemuksen asiamies.

Päätöksen ja kirjallisten panttikirjojen toimittaminen

Jos hakemukseen on nimetty asiamies, ratkaistun kiinnityshakemuksen päätös toimitetaan hänelle. Jos kiinnityksestä annettavat panttikirjat on pyydetty kirjallisina, ne toimitetaan joko hakemuksessa nimetylle velkojalle tai asiamiehelle siinä tapauksessa, että hakemuksessa ei ole määrätty panttikirjoja toimitettavaksi tietylle nimetylle velkojalle (ks. tältä osin myös kohta Kiinnityshakemus ja alaotsikko Määräys siitä, kenelle kirjaamisviranomaisen on toimitettava kirjallinen panttikirja (Määräys kirjallisen panttikirjan toimittamisesta).

Maksujen maksaminen

Maksut voi maksaa Kiinteistövaihdannan palvelussa. Vaihtoehtoisesti lasku lähetetään sopimuksessa sovittuun laskutusosoitteeseen.

versio: v14.5.5