Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinnityksen kohde ja lisätiedot

Kiinnitystä voit hakea kohteisiin, joihin sinulla on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty lainhuuto tai vuokraoikeuden kirjaus. Voit hakea kiinnitystä jo vireillä olevan lainhuudon tai vuokraoikeuden kirjauksen perusteella (ks. myös kohta Kiinnityshakemus)

Kohteen yksilöinti ja kiinnityksen laajuus

Palvelu hakee sinulle kuuluvat, kiinnityshakemuksen kohteeksi valittavissa olevat kiinteistöt, määräalat tai maanvuokraoikeudet lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen perusteella.  Lista ei välttämättä ole täydellinen. Palvelu ei voi näyttää kohteita, joiden omistusmerkinnöistä puuttuu henkilötunnus tai y-tunnus. Valitse kiinnityksen kohde klikkaamalla kyseisen kohteen tunnusta taulukossa.

Jos kiinnityksen kohde omistetaan määräosin, voit määrittää hakemukseen tulevat osuudet seuraavassa osiossa. Huomaathan, että normaalisti pankki edellyttää koko kiinteistön kiinnitystä lainan vakuudeksi. Tarkista tämä pankiltasi.

Silloin, kun kiinnitys koskee kohdetta jolla on useampi omistaja, on kaikkien omistajien allekirjoitettava kiinnityshakemus.

Osaomistajana voit myös hakea kiinnitystä ainoastaan omaan osuuteesi. Tällöin hakemukseen ei tarvita muiden osaomistajien hyväksyntää.

versio: v14.5.5