Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Yhteiskiinnityksen kohteiden valinta

Valittavissa olevat kohteet

Palvelu hakee taulukossa valittavissa olevat kohteet lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritietojen perusteella. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Palvelu ei voi näyttää kohteita, joiden omistusmerkinnöistä puuttuu henkilötunnus tai y-tunnus.

Millaista kiinnitystä minun tulee hakea?

Esimerkki 1. Anna ja Aleksi saavat pankista asuntolainaa, jolla he ostavat kiinteistön osuuksin 1/2 ja 1/2. Kiinnitystä tulee tässä tapauksessa hakea koko kiinteistöön. Näin ollen Anna tai Aleksi laatii kiinnityshakemuksen Kiinteistövaihdannan palvelussa ja molemmat omistajat allekirjoittavat hakemuksen.

Esimerkki 2. Anna ja Aleksi ostavat yhdessä paritalon osuuksilla 1/4 ja 1/4. Paritalon toisen puolen kanssa yhteisen kiinteistön hallinta on jaettu hallinnanjakosopimuksella. Anna ja Aleksi saavat pankista lainaa, jonka vakuudeksi heidän on kiinnitettävä koko yhteinen omistuksensa eli yhteensä 1/2. Anna tai Aleksi laatii kiinnityshakemuksen Kiinteistövaihdannan palvelussa ja valitsee kiinnityksen kohteeksi molempien osuudet yhdessä. Sekä Anna että Aleksi allekirjoittavat hakemuksen.

Esimerkki 3. Kiinnitystä voi hakea myös silloin, kun et tarvitse sitä vakuudeksi. Matti omistaa kiinteistön osuudella 1/1. Hän haluaa kiinnittää kiinteistönsä, jotta voi tulevaisuudessa käyttää sitä velan vakuutena. Kiinteistöllä ei ole aiempia kiinnityksiä. Matti voi hakea kiinnitystä ainoastaan koko omistukseensa eli osuudelle 1/1. Matin kannattaa valita sähköinen panttikirja, jotta hän mm. välttyy panttikirjan säilyttämisen vaivalta. 

versio: v14.4.2-12-gc850408591