Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Lisätietoja kiinnityshakemuksesta

Millaista kiinnitystä minun tulee hakea?

Esimerkki 1. Anna ja Aleksi saavat pankista asuntolainaa, jolla he ostavat kiinteistön osuuksin 1/2 ja 1/2. Kiinnitystä tulee tässä tapauksessa hakea koko kiinteistöön. Näin ollen Anna tai Aleksi laatii kiinnityshakemuksen Kiinteistövaihdannan palvelussa ja molemmat omistajat allekirjoittavat hakemuksen.

Esimerkki 2. Anna ja Aleksi ostavat yhdessä paritalon osuuksilla 1/4 ja 1/4. Paritalon toisen puolen omistajien kanssa yhteisesti omistetun kiinteistön hallinta on jaettu hallinnanjakosopimuksella. Anna ja Aleksi saavat pankista lainaa, jonka vakuudeksi heidän on kiinnitettävä koko yhteinen omistuksensa eli yhteensä 1/2. Anna tai Aleksi laatii kiinnityshakemuksen Kiinteistövaihdannan palvelussa ja valitsee kiinnityksen kohteeksi molempien osuudet yhdessä. Sekä Anna että Aleksi allekirjoittavat hakemuksen.

Esimerkki 3. Kiinnitystä voi hakea myös silloin, kun et tarvitse sitä vakuudeksi. Matti omistaa kiinteistön osuudella 1/1. Hän haluaa kiinnittää kiinteistönsä, jotta voi tulevaisuudessa käyttää sitä velan vakuutena. Kiinteistöllä ei ole aiempia kiinnityksiä. Matti voi hakea kiinnitystä ainoastaan koko omistukseensa eli osuudelle 1/1.  

Määritä panttikirjojen lukumäärä

Kohdevalinnassa voit määrittää, montako kiinnitystä haet tällä hakemuksella samanaikaisesti. Jokaisesta rahamäärästä myönnetään oma panttikirjansa. Hakemusmaksu määräytyy panttikirjojen lukumäärän perusteella. Maksu kiinnityksen hakemisesta maksetaan kiinnityshakemuksen laatimisen yhteydessä. 


Huomaathan, että jos sähköisiä panttikirjoja haetaan eri saajille, on tehtävä eri hakemukset saajakohtaisesti.

versio: v14.5.5