Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Määräosan luovutus kaupalla

Kiinteistön määräosalla tarkoitetaan kiinteistön laskennallista osuutta, joka ilmaistaan tässä järjestelmässä murtoluvulla (esim. ½ ). Määräosa on eri asia kuin määräala, jolla puolestaan tarkoitetaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta.

Määräosan luovutus kiinteistöstä

Jos luovutuksen kohteena on määräosa kiinteistöstä, kohde tulee yksilöidä antamalla kiinteistötunnus tai laitostunnus sekä luovutettavan määräosan suuruus murtolukuna ilmaistuna.

Luovutettavan kiinteistön yksin omistava voi luovuttaa kiinteistöstä määräosan, jonka suuruuden osapuolet (myyjä ja ostaja) voivat rajoituksetta keskenään sopia. Sama koskee tilannetta, jossa kiinteistö kuuluu usealle, ja he kaikki ovat yhdessä luovuttamassa siitä tiettyä määräosaa.

Kiinteistöstä määräosan omistava voi luovuttaa tämän määräosan tai siitä pienemmän määräosan siten kuin myyjä ja ostaja ovat sopineet.

Määräosan luovutus vuokraoikeudesta

Jos sellainen vuokraoikeus, jonka siirto voidaan toteuttaa sähköisenä Kiinteistövaihdannan palvelussa (ks. Luovutuksen kohde), kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle määräosin, nämä voivat yleensä siirtää vuokraoikeudestaan oman osuutensa edelleen ilman vuokranantajan suostumusta. Vuokrasopimuksen ehdoissa saatetaan kuitenkin joskus kieltää tällainen määräosien siirto.

Määräosan siirtäminen henkilölle yksin kuuluvasta vuokraoikeudesta tai määräosan siirtäminen osahaltijan omasta osuudesta on oikeuskäytännön mukaan edellyttänyt vuokranantajan suostumusta, vaikka tällaista määräosan siirtoa ei olisikaan nimenomaisesti vuokrasopimuksessa kielletty. Ainakin silloin, kun tällainen kielto vuokrasopimukseen sisältyy, siirtoa varten tulee hankkia vuokranantajan suostumus.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c