Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Määräalan määräosan edelleen luovutus

Myös tässä kohdassa on kysymys jo aiemmin luovutetusta määräalasta, jolla on jo valmiiksi määräalatunnus. Tällöin luovuttajan lainhuudon täytyy olla myönnetty nimenomaisesti tähän määräalatunnukseen tai sen määräosaan.

Määräosa ja määräala ovat eri asioita

Samoin kuin kiinteistön määräosalla, myös määräalan määräosalla tarkoitetaan laskennallista osuutta, joka sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä ilmaistaan murtoluvulla (esim. ½ ). Määräosa on eri asia kuin määräala, jolla puolestaan tarkoitetaan rajoiltaan määrättyä kiinteistön aluetta.

Määräalastakin voidaan luovuttaa uusi määräala, jolloin luovutuksen kohteena oleva määräalan uusi määräala yksilöidään siten kuin määräalan yksilöinniltä edellytetään. Ks. Määräalan yksilöinti. Se, joka omistaa vain määräosan määräalasta, ei voi luovuttaa määräalasta uutta määräalaa. Sen sijaan hän voi luonnollisesti luovuttaa eteenpäin oman määräosansa.

Jos luovutuksen kohteena on määräosa määräalasta, kohde tulee yksilöidä antamalla määräalatunnus sekä luovutettavan määräosan suuruus murtolukuna ilmaistuna.

Kuka voi luovuttaa määräosan määräalasta?

Määräalan yksin omistava voi luovuttaa siitä määräosan, jonka suuruuden osapuolet voivat rajoituksetta keskenään sopia. Sama koskee tilannetta, jossa määräala kuuluu usealle, ja he kaikki yhdessä ovat luovuttamassa määräalasta tiettyä määräosaa.

Määräalasta määräosan omistava voi luovuttaa tämän määräosan tai siitä pienemmän määräosan siten kuin osapuolet ovat sopineet.


versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218