Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovuttaja pidättää määräalan

Koko kiinteistön luovuttamisen yhteydessä voidaan pidättää määräala luovuttajalle. Näin määräala jää omistajalleen, eikä pidätettyä määräalaa tarvitse lainhuudattaa.

Myyjällä aiemmin kiinteistöön ollut lainhuuto siirretään kuitenkin kohdistumaan määräalaan, mikä merkitsee, että määräalalle annetaan määräalatunnus ja siihen ns. selvennyslainhuuto. Tämä tapahtuu siinä yhteydessä, kun luovutetun kiinteistön uudelle omistajalle myönnetään lainhuuto.

Selvennyslainhuuto annetaan määräalaan kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta ilman hakemusta ja maksutta. Selvennyslainhuudosta ilmoitetaan kiinteistönmuodostuksesta vastaavalle viranomaiselle ja määräalan lohkomistoimitus tulee vireille tätä kautta ilman eri hakemusta.

Kun kiinteistö on yhteisomistuksessa

Määräala voidaan pidättää luovuttajille myös silloin, kun luovutettava kiinteistö on yhteisomistuksessa ja nämä kaikki ovat luovuttajina. Sen sijaan yhden osaomistajan luovuttaessa osuutensa kiinteistöstä hän ei voi pidättää itselleen määräalaa siitä.

Samalla tavalla kuin luovutettaessa kiinteistöstä uutta määräalaa myös määräalaa pidätettäessä sen yksilöintiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Ks. Määräalan yksilöinti

Määräalaa pidätettäessä voidaan sopia siitä, saako määräala myös osuuden kiinteistön osuuksista yhteisiin. Yhteisalueosuuksia koskeva kohta tuleekin täyttää määräalan alueellista yksilöintiä koskevan kohdan lisäksi. Mikäli yhteisalueosuuksista ei ole sovittu luovutuskirjassa, määräalasta muodostettava kiinteistö ei saa osuutta yhteisiin. Osuudet yhteisiin
versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218