Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Uusi määräala kiinteistöstä tai määräalasta

Määräalalla tarkoitetaan kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Määräala on eri asia kuin määräosa, jolla puolestaan tarkoitetaan kiinteistön laskennallista osuutta, joka ilmaistaan tässä järjestelmässä murtolukuna (esim. ½).

Uuden määräalan kiinteistöstä voi luovuttaa kiinteistön omistaja tai, jos kiinteistöllä on useampia osaomistajia, nämä yhdessä.

Kiinteistön määräosan omistaja ei voi luovuttaa kiinteistöstä määräalaa. Kiinteistön määräosan osaomistaja ei voi yksin luovuttaa uutta määräalaa kiinteistöstä edes niin, että luovutus koskisi vain hänen osuuttaan vastaavaa osaa luovutettavasta uudesta määräalasta.

Kiinteistön yksin omistava tai kaikki kiinteistön osaomistajat yhdessä voivat luovuttaa uuden määräalan myös niin, että saajalle tulee vain tietty murto-osa luovutettavasta määräalasta, ja muu osa määräalasta jää edelleen myyjien omistukseen.

Mistä määräala voidaan luovuttaa?

Myös aiemmin kiinteistöstä luovutetusta määräalasta voidaan luovuttaa uusi määräala. Luovutuksen tekeminen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttää, että aiemmin luovutetulla määräalalla on lainhuuto. Tällöin se on myös saanut määräalatunnuksen. Määräalasta luovutettavan uuden määräalan luovuttajana voi olla määräalan omistaja, jolla on yksin lainhuuto koko määräalaan. Jos määräala on yhteisomistuksessa, luovuttajana ovat kaikki osaomistajat yhdessä.

Myönnetty lainhuuto käynnistää lohkomisen

Kun kiinteistöstä on luovutettu uusi määräala tai kun aiemmin luovutetusta määräalasta on luovutettu uusi määräala, määräalan lainhuudatus tulee automaattisesti vireille aivan samoin kuin silloin, kun luovutuksen kohteena on ollut koko kiinteistö tai sen määräosa. Nyt luovutetulle määräalalle annetaan kuitenkin uusi määräalatunnus, johon lainhuuto myönnetään.

Myönnetty lainhuuto käynnistää määräalan lohkomisen itsenäiseksi kiinteistöksi erillisessä kiinteistötoimituksessa, kun lainhuudosta on ilmoitettu kiinteistönmuodostuksesta vastaavalle viranomaiselle. Tämä tapahtuu automaattisesti ilman eri hakemusta. 

Määräalaa luovutettaessa edellytetään riittävän tarkkaa luovutettavan alueen yksilöintiä. Katso tältä osin tarkemmin Määräalan yksilöinti
versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218