Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kohdetyyppi

Kohdeyksilöintiä tarkennetaan määrittämällä onko kyse koko kiinteistöstä, sen määräosasta, määräalasta tai pidättääkö myyjä luovutuksen yhteydessä itselleen määräalan.

Koko kohde tai sen määräosa

Kiinteistö, vuokraoikeus tai määräalatunnuksellinen määräala (määräalan edelleen luovutus) voidaan luovuttaa kokonaisuudessaan tai niistä voidaan luovuttaa vain tietty määräosa. Määräosa tarkoittaa tiettyä omistusosuutta kiinteistöstä ja se merkitään luovutuskirjaan murtolukuna. Huom. Jos myyt koko kohteen useammalle henkilölle samalla kauppakirjalla, valitse koko kohteen luovutus. Ks- Määräosan luovutus kaupalla

Määräalan luovutus

Kiinteistöstä voi luovuttaa myös uuden määräalan. Määräala on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä. Määräala tullaan myöhemmin, mikäli sille ei ole laista johtuvaa estettä, lohkomaan omaksi kiinteistökseen tai siirtämään osaksi toista kiinteistöä. Uusi määräala kiiniteistöstä tai määräalasta. Myös määräalatunnuksellisesta määräalasta voi luovuttaa uuden määräalan.

Määräalan pidättäminen

Kiinteistö voidaan luovuttaa myös siten, että luovuttaja pidättää itsellään määräalan alkuperäisestä kiinteistöstä. Pidätettävä määräala tulee yksilöidä luovutuskirjassa. Kiinteistön luovutuksen synnyttyä  luovutuksen yhteydessä pidätetylle määräalalle annetaan selvennyslainhuuto kirjaamisviranomaisen toimesta. Ks. Luovuttaja pidättää määräalan

Alaikäiset ja ne muut henkilöt, joille on määrätty edunvalvoja, eivät voi toimia Kiinteistövaihdannan palvelussa. Katso lisää
versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c